روش های پاک کردن پنجره ها

اگر به حفظ و نگهداری شیشه پنجره های خانه توجه نکنیم، بسیار زود کثیف می شوند و علاوه بر اینکه ظاهر خانه را بد نشان می دهند، خود شیشه ها به مرور فرسوده و شکننده می شوند

فیلم: کارت پستال قلبی و رنگی رنگی بسازید

از این کارت پستال های قلبی و رنگی درست کنید و به عزیزانتان هدیه دهید