فیلم: با لیوان پلاستیکی، آویز بسازید!

برترین ها: میتوانید با لیوان های پلاستیکی جا کلیدی و پیکسل و گل سر های ضد آب و زیبا بسازید.
 
 در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.