فیلم: نو کردن پادری های قدیمی با سنگ های زیبا

برترین ها: پادری های کهنه و قدیمی را با چسباندن سنگ های ریز و رنگی روی آنها به یک پادری جدید تبدیل کنید.
 
 در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.